top of page

B i o g r a fi

Charlotte Wilhelmsen er født i 1976 og er utdannet klassisk sanger ved høgskolen i Stavanger, avdeling for kunstfag og har hovedfag fra Norges musikkhøgskole.

 

Hun en aktiv freelance sanger med oppdrag i forskjellige kirker og kulturhus og er mye brukt som solist i bryllup og begravelser. Hun har bl.a. vært solist med Stavanger Symfoniorkester og Oslo Barokkorkester, deltatt i Dronning Sonjas sangkonkurranse og vunnet priser i Ungdommens sangmesterskap og Conoco Phillips musikkonkurranse. Hun var tidligere ansatt i Det Norske Solistkor og er nå fast ansatt som sanger i Kilden Vokalensemble. 

"Som pedagog og dirigent - en innsiktsfull og inspirerende veiviser."

Kristine Bratlie

Som sangpedagog har hun bl.a. jobbet ved Brawo private musikkskole, Muno Lillestrøm (hvor hun også var avdelingsleder) og jobber nå ved Kristiansand kulturskole.

I 20 år har hun dirigert diverse kor, bl. a. Vokalgruppen BraWocalis, Skedsmo Seniorkor og nå dirigerer hun kor ved kulturskolen, samt Søgne Bygdekor.

Hun er også brukt som kursholder i sangteknikk og har vært sanginstruktør for Skedsmo Amatørteater og Lillestrøm Folketeater ved flere store musikaloppsetninger.

bottom of page